Piszę, bo lubię! Piszę, bo lubię! Piszę, bo lubię! Piszę, bo lubię!
sobota Styczeń 20th 2018

POST SCRIPTUM. PO ŚMIERCI MICHAELA JACKSONAW przededniu pierwszej rocznicy śmierci Michaela Jacksona ukaże się 
moja nowa książka pt. Post scriptum. Po śmierci Michaela Jacksona
(Tauro).

Książka ta jest próbą zrozumienia świata społecznego, świata ludzkich
myśli, wyobrażeń i emocji. Jest historią lekcji o śmierci, a dokładniej: lekcji
o tym, co inni już zdążyli o niej napisać. Pytania za którymi podążam są
następujące: jak kultura popularna obchodzi się ze śmiercią? Jak publiczność,
czyli współcześni ludzie-uczestnicy kultury popularnej, reagują na wiadomość o
śmierci idola? Co media „robią” ze śmiercią: w jaki sposób przekazują wiadomość
o śmierci, jak przedstawiają osobę zmarłego? I wreszcie: co reakcje mediów i
ich publiczności „mówią” o nich samych? 

W centrum zainteresowania zostaje umieszczony współczesny człowiek,
współczesne społeczeństwo i współczesna kultura, a ściślej mówiąc –
interesujący jest ten wycinek naszego życia społecznego zogniskowany wokół
wydarzeń, jakie miały miejsce pomiędzy 25 czerwca 2009 roku, a styczniem 2010
roku, i związane były ze śmiercią Michaela Jacksona.

Książka ta jest post scriptum – w dosłownym znaczeniu – książki Michael
Jackson jako bohater mityczny. Perspektywa antropologiczna
(WAiP, 2009).

Więcej o książce na stronie: www.posmiercimj.pl

Komentuj