Piszę, bo lubię! Piszę, bo lubię! Piszę, bo lubię! Piszę, bo lubię!
poniedziałek Styczeń 22nd 2018

Archiwum dla Sierpień, 2011

EMANCYPACJA…

Jak rodzi się emancypacja w przypadku kobiety? Obstawiam drogę przez refleksyjność. Samoświadomość. Twórczość. Obstawiam pisanie! Nie chodzi o to, że sama sobie daję prawo do samostanowienia, nie chodzi o manifestowanie mojego "ja" na tysiąc różnych sposobów, ale chodzi o to, że dzień po dniu doświadczam siebie i w [...]

NA PRZYKłADZIE KOBIECOśCI

Czy muszę godzić się na cierpienie? Godząc się, czy po prostu akceptując aktualny stan rzeczy jako "naturalny" - i mając świadomość własnej bezsilności - sama siebie czynię ofiarą systemu... A przecież... Na przemoc - której skutkiem jest moje cierpienie - przemoc zadawaną mi z zewnątrz (w tym przypadku narzucanie [...]

ŻYCIE JAKO źRóDłO….

... cierpień. Życie w późnej modernizacji, czy jak kto woli, modernizacji refleksyjnej, rodzi specyficzne, typowe dla siebie osobliwości (by nie powiedzieć: zaburzenia). Jest źródłem cierpień wynikających z owej modernizacji i refleksji nad nią. Aktom refleksji podlega moje życie, jak i moja własna refleksyjność nad tym [...]

 Page 1 of 2  1  2 »