Piszę, bo lubię! Piszę, bo lubię! Piszę, bo lubię! Piszę, bo lubię!
poniedziałek Styczeń 22nd 2018

A propos prawa do prawdy…

Od kilku dni czytam książkę Judith Lewis Herman o przemocy. Autora skupia się głównie na problemie traumy i urazu psychicznego (PTSD), jakich doświadczają ofiary wojny i ofiary gwałtu. Książkę, pisaną w latach 90., cechuje trafność i świeżość spostrzeżeń, zwłaszcza w kontekście toczącej się w Polsce debaty o przemocy wobec kobiet.

W pewnym momencie książki pada fundamentalne pytanie:  kto ma prawo definiować, czym jest gwałt i dlaczego nie jest to ofiara gwałtu, czyli najczęściej kobieta?

Pomyślałam, że zacytuję kilka mądrych zdań, które dotykają problemu gwałtu, podstawowych praw człowieka oraz godności ofiary:

Kobiety szybko dowiadują się, że gwałt jest przestępstwem tylko w teorii; w praktyce kryteria tego, co stanowi gwałt, nie są ustalane na podstawie kobiecego odbioru przemocy. Dany czyn jest traktowany jako przestępstwo, jeśli przekracza poziom przymusu akceptowany przez mężczyzn – a poziom ten okazuje się niezwykle wysoki. Wg opinii znawczyni prawa Catherine MacKinnon „z punktu widzenia kobiety gwałt nie jest zakazany, lecz jedynie objęty regulacją prawa”. Wg tradycyjnych standardów prawnych gwałt ma miejsce tylko wówczas, gdy napastnik użył skrajnej przemocy albo wtedy, gdy ofiara należy do zastrzeżonej kategorii społecznej – jak w wypadku ataku czarnego mężczyzny na białą kobietę. Im ściślejsza więź społeczna, tym większa dozwolona przemoc – a zatem wymuszenie stosunku seksualnego przez obcego może zostać zakwalifikowane jako gwałt, podczas gdy taki sam czyn popełniony przez znajomego nie jest uważany za przestępstwo. Ponieważ sprawcą jest najczęściej znajomy lub partner ofiary, prawo nie uznaje większości gwałtów za przestępstwo.

- J. Lewis Herman, Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi, Gdańsk 2000, s. 83.

A propos prawa do prawdy…

24 marca przypada Międzynarodowy Dzień Prawa do Prawdy dotyczącej Poważnych Naruszeń Praw Człowieka i Godności Ofiar (ang. International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims).

Komentuj